เด็ก ๆ ไปหาปลา: ความมั่งคั่ง Vs มรดกความรู้

เด็ก ๆ ไปหาปลา: ความมั่งคั่ง Vs มรดกความรู้

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหมู่มหาเศรษฐีที่จะบริจาคทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ให้กับการกุศล แทนที่จะให้ลูกๆ ของพวกเขา Jackie Chan เป็นคนล่าสุดที่เข้าร่วมกลุ่ม โดย Bill และ Melinda Gates, Warren Buffet, Mark Zuckerberg และคนอื่นๆ ได้เริ่มต้นสิ่งนี้แล้ว พวกเขาเชื่อว่าลูก ๆ ของพวกเขาควรหาเลี้ยงชีพ ปลูกฝังค่านิยมหลัก เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเห็นอกเห็นใจ และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพวก

เขาเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเอง การสืบทอดความมั่งคั่งจะไม่ทำให้พวกเขา

เรียนรู้คุณสมบัติเหล่านี้ เนื่องจากความมั่งคั่งจะเปรียบเสมือนนกอัลบาทรอสตัวใหญ่ที่คล้องคอพวกเขา

พวกเขาเชื่อว่ามันสำคัญกว่าที่ผู้สืบทอดของพวกเขาเรียนรู้ที่จะตกปลา แทนที่จะปล่อยให้ปลาพันล้านตัวที่อาจสร้างกลิ่นเหม็นในชีวิตของพวกเขา! ตัวอย่างมากมายของความมั่งคั่งที่สืบทอดมาทำให้ผู้สืบทอดที่ ‘ไม่พร้อม’ ต้องพังทลาย ทำให้พวกเขาไม่สามารถดำรงตนได้แม้ในมรดกหลายล้าน!

พ่อแม่ที่เป็นมหาเศรษฐีเหล่านี้ชอบที่จะมอบสิ่งที่เราอาจเรียกว่า ‘ มรดกทางความรู้’ให้กับลูก ๆ ของพวกเขา ซึ่งช่วยให้ลูก ๆ ของพวกเขามีชีวิตที่เป็นอิสระด้วยความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีที่ได้มาจากผลแห่งน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาเอง

มรดกความรู้คืออะไร?

การสืบทอดความรู้เป็นมากกว่าทักษะหรือความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงทักษะด้านอารมณ์ ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเหนือสิ่งอื่นใด อำนาจของการเลือกปฏิบัติ การสืบทอดความรู้กำลังจัดเตรียมโลกทัศน์ ความมีเหตุผล และระบบคุณค่าที่จะยืนเคียงข้างพวกเขาซึ่งแตกต่างจากความมั่งคั่งที่สามารถหลุดมือได้เหมือนเม็ดทราย ต้องมาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ Henry Ford สังเกต

“ถ้าเงินคือความหวังของคุณในการเป็นอิสระ คุณจะไม่มีวันได้มันมา ความมั่นคงที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวที่มนุษย์จะมีในโลกนี้คือความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่สำรองไว้”

มรดกเป็นกฎของธรรมชาติ โดยลักษณะทางกายภาพและความมั่งคั่งเป็นมรดกตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม การสืบทอดความรู้เป็นทางเลือกที่ผู้ปกครองจำเป็นต้องตัดสินใจ

ศิลปะแห่งการส่งต่อ

การศึกษาโดยนักจิตวิทยา โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก เผยให้เห็นว่าเด็ก ๆ ได้รับสติปัญญาเชิงปฏิบัติ ทักษะ และค่านิยมจากการเลี้ยงดูในครอบครัว พวกเขาซึมซับความรู้มากมายจากสภาพแวดล้อมของพวกเขา พ่อแม่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทั้งชีวิตให้กับลูกได้อย่างมีสติ

สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ในรูปแบบ ” Dinner Table Talks”กับทุกคนในครอบครัว พูดคุยเรื่องวันเด็กที่โรงเรียน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเด็กอย่างลึกซึ้ง โดยให้ข้อมูลและความเข้าใจในชีวิตและความซับซ้อนของชีวิต

เราสามารถส่งต่อสิ่งที่เรามีได้เท่านั้น ดังนั้น เราต้องทำให้ตัวเองดี

ขึ้นหากเราต้องการให้ลูกเรียนรู้ทักษะของเรา ด้วยการอ่านเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก ทักษะชีวิต การสอน ประสาทสรีรวิทยา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ทางเลือกอาชีพสำหรับ 20-30 ปีข้างหน้า ฯลฯ พ่อแม่อาจช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความเจ็บปวดและความเจ็บปวดครั้งใหญ่ได้ เมื่อได้ใช้เวลาหลายปีและประหยัดเงินทั้งชีวิตไปกับ การให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ พวกเขาพบว่าลูก ๆ ของพวกเขาไม่พร้อมสำหรับชีวิตและถูกตัดขาดจากพ่อแม่

การเลี้ยงดูด้วยความรู้หมายถึงผู้ปกครองที่รับบทบาทเป็นโค้ชและที่ปรึกษาตลอดชีวิต สร้างแรงบันดาลใจให้ลูก ๆ ของพวกเขาเป็นสถาปนิกในชีวิตของพวกเขาเอง การบงการเส้นทางที่บุตรหลานควรเดินตามมักจะไม่เกิดผล

การศึกษาทางสถิติแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันครอบครัวใช้เวลาและเงินไปกับการเดินทางและการพัฒนาตนเองมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาเข้าใจความไร้ประโยชน์ของการกักตุนความมั่งคั่งไว้สำหรับลูกๆ การส่งต่อประสบการณ์อันมั่งคั่งของพวกเขาเป็นการเสริมคุณค่าร่วมกัน

การเฉลิมฉลองความรู้เกิดขึ้นที่บ้านซึ่งผู้ปกครองใช้เวลาในการกระตุ้นความปรารถนาที่จะเรียนรู้ในบุตรหลานของตน เพราะเจตนาดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องเตรียมชีวิตลูกไปพร้อม ๆ กับนำทางชีวิตไปด้วย เช่นเดียวกับมหาเศรษฐีเหล่านี้ที่จะภูมิใจในคืนที่ดี!

Credit : แนะนำ 666slotclub / hob66